Зiрки
Зiрка

«…Наша місія — сприяння реформуванню України у відповідності до європейських стандартів, впровадження демократичних цінностей та розвитку громадянського суспільства в Україні…»

Зі Статуту
СМГО «Центр європейських ініціатив»

12.07.02 09:34

Сумський регіон освоює шлях, що веде до європейської інтеграції

Рубрики: Новини євроінтеграції

 

Прискорення соціально-економічного розвитку неможливе без врахування такого важливого чинника, як налагодження тісного зовнішньоекономічного співробітництва. Потужний виробничий потенціал залишатиметься не повністю витребуваним, працюватиме впівсили, якщо не розширювати вступ на ринки як близького, так і далекого зарубіжжя. З давніх-давен торгівля вважалася барометром процвітання виробника і держави, стимулом для підприємництва, фундаментом благополуччя.

Які ж напрямки діяльності в плані поглиблення інтеграційних процесів є на сьогодні пріоритетними? На цю тему кореспондент «Сумщини» розмовляв з головним економістом управління зовнішньоекономічних зв’язків облдержадміністрації Любов’ю Борисовою.

— Передовсім, — говорить Любов Леонідівна, — слід мати на увазі те, що освоєння нових ринків — процедура вельми складна і неоднозначна, як це здасться на перший погляд. Подальша глобалізація економіки, інтеграційні процеси, що відбуваються в усьому світі, злиття великих транснаціональних корпорацій у потужні надоб’єднання змушують діяти адекватно. Тому програма інтеграції України до Європейського Союзу, затверджена Указом глави держави, є головним інструментом загальної стратегії на шлях до наближення нашої країни до цієї провідної структури, з урахуванням того, що Україна повинна зберегти своє національне обличчя. Участь регіонів у її виконанні, безперечно, важлива, у тому числі й Сумського.

— З якими країнами-чченани ЄС Сумська область підтримує зовнжньоекономічні зв’язки?

— Провідними зовнішньоторговельними партнерами області є Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Австрія, Італія, Іспанія, Франція. Торік зовнішньоторговельний оборот склав 57,9 мін. доларів США, що становить майже 14 відсотків від загального зовнішнього обсягу торгівлі. Для порівняння: в цілому по Україні ця цифра становить 18,4 відсотка. Експортні операції зросли у 2,1 раза (24,5 мли. доларів), імпортні — в 1,9 раза (33,4 млн. доларів). Тобто сальдо зовнішньої торгівлі з країнами ЄС від’ємне і становить 8,9 млн. доларів.

— Від’ємне сальдо означає, що потрібно впливати на ситуацію.

— Особливо що стосується покращення якості продукції. Щоб збільшувати обсяги експорту у ці розвинені європейські країни, потрібно виробляти продукцію європейського ґатунку. Це робота першорядної ваги, бо зовнішній ринок, як, до речі, і внутрішній, надто вимогливий — конкуренція на ньому дуже жорстка.

— Що вже зроблено і яка перспектива поглиблення інтеграційних процесів?

— На виконання Програми створено робочу групу під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації, яка займається впровадженням стратегічної мети держави в нашому регіоні.

Значна робота проведена вже Сумським державним центром стандартизації та метрології, який забезпечує наближення до стандартів Євросоюзу. Йдеться про застосування одиниць виміру фізичних величин згідно з вимогами Директиви ЄС 80(181)ЕЕС із сертифікації насіння. Окрім того, центр надає консультації замовникам з питань актуалізації та чіткості нормативного законодавства. Головне управління сільського господарства і продовольства займається розробкою спільної програми удосконалення бурої худоби разом з інститутом землі Баден-Вюртенберг, бере участь у формуванні банку даних генетичних ресурсів рослин і тварин держав-членів ЄС. Робиться це з метою розширення селекційної діяльності. Державне управління екоресурсів створює умови для підвищення активності громадськості у вирішенні екологічних проблем, координує проведення масових екологічних акцій, випускає бюлетень «Екологічне перехрестя». Державна податкова адміністрація в області надає пропозиції щодо зміни податкового законодавства.

Активно працюють також освітяни, делегуючи своїх представників на міжнародні конференції, укладають договори на співробітництво з університетами Німеччини, Польщі та Росії, ведуть підготовку до вступу в Міжнародну асоціацію слов’янських вузів. УМВС України в області, зважаючи на прикордонний статус нашого регіону, спільно з російськими колегами вживає оперативних заходів, спрямованій на розкриття злочинів, запобігання тероризму, незаконному обігу зброї та наркотиків. На території області для виявлення та перекриття міжнароднім каналів транзиту наркотичних засобів проводилися спеціальні міжнародні операції «Канал» і «Пурпур». Представники неурядових організацій з міграції разом з Національним університетом внутрішніх справ, а також НІШ Інтерпол ініціювали проведення семінару-наради та розробку програми щодо попередження вивезення людей за кордон.

— Якими заходами щодо поглиблення інтеграції буде визначальний нинішній рік?

— Втілюватимуться нові освітні програми. Передбачається укладання договорів про співробітництво з країнами-членами ЄС, направлення випускників інженерних спеціальностей до аспірантури Карлов — університету в м. Прага та участь у спільних програмах «Темпус», «Тасис», «Інтас». Управління промисловості, енергетики, транспорту і зв’язку продовжить впровадження енергозберігаючих технологій, реструктуризацію та диверсифікацію підприємств області.

У планах діяльності робочої групи участь у перегляді існуючої системи реєстрації іноземців в Україні та внесення відповідних пропозицій щодо удосконалення законодавчої бази. Тервідділення Антимонопольного комітету почне впроваджувати основи державної конкурентної політики з метою адаптації ЇЇ зо конкурентної політики держав Євросоюзу. Наукову роботу з формування банків генетичних ресурсів та розширення діапазону селекційних процесів узяв на себе Сумський національний аграрний університет. Ряд проектів щодо боротьби з організованими злочинними угрупованнями, які займаються відмиванням коштів, запроваджуватимуть правоохоронці.

Чимало треба зробити на регіональному рівні і в такому ось напрямку, як виконання Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо прискореного вступу до Світової організації торгівлі». Це теж один з пріоритетів у сфері реалізації зовнішньоекономічної діяльності. Тим більше, що нас уже обійшли такі країни, як Азербайджан, Казахстан. Туркменістан, Узбекистан. На черзі до вступу в СОТ Вірменія, Грузія, Молдова, Естонія та Литва.

Вступ до ЄС — це далека перспектива, а ось вступ до СОТ нагальна необхідність, оскільки наших виробників можуть витіснити із зовнішня ринків.

— Виходить, що пожвавлення інтеграційних процесів вимагає копіткої роботи на місцевому рівні.

— Дієвість втілення Програми інтеграції України до ЄС може забезпечити регіональна єдність. За основу розвитку регіонів повинно ставитися передовсім вирішення соціальних питань, а індикатором такого розвитку має стати валовий регіональний продукт. Регіони на державному рівні відпрацьовують спільні правила проведення регіональної політики та інструменти свого розвитку. Сумський регіон теж наполегливо освоює цей шлях.

Віктор Величко

«Сумщина», 12.07.2002.