Зiрки
Зiрка

«…Наша місія — сприяння реформуванню України у відповідності до європейських стандартів, впровадження демократичних цінностей та розвитку громадянського суспільства в Україні…»

Зі Статуту
СМГО «Центр європейських ініціатив»

Що таке європейські клуби?

З середини 1970-х років Євроклуби є загальноприйнятою в усій Європі, багатьох інших країнах в різних регіонах світу формою об’єднання молоді задля:

  • організації неформальної освіти та дозвілля;
  • поширення інформації;
  • сприяння поширенню європейських та загальнолюдських цінностей;
  • розвитку контактів між молоддю різних країн.

З середини 1990-х років молодіжні європейські клуби отримали широке розповсюдження спочатку в Росії, а згодом в Україні та Білорусі. В Україні євроклуби відкрились вперше в Києві, згодом в Житомирі (житомирський євроклуб є найстарішим з до сьогодні діючих) та деяких інших містах.

Європейський Клуб може бути створений на базі навчального закладу (школи, ВНЗ тощо), на базі існуючої НУО або як окрема громадська організація чи ініціативна група. Діяльність шкільних європейських клубів є найпоширенішою формою позакласної роботи в школі в галузі європейської освіти.

Євроклуб на базі ВНЗ може бути створений за ініціативи викладачів або студентів. Активна участь викладача є бажаною, але не обов’язковою умовою, так як студенти в змозі самостійно організувати свою роботу. Приклад діяльності Євроклубу на базі НУО – це Євроклуб, створений на базі Сумського ЦЄІ.

Основні форми діяльності європейських клубів:

  • Регулярні засідання клубу: наприклад, раз на тиждень всі учасники клубу збираються у відведеному приміщенні для навчання, вирішення внутрішніх питань, планування заходів;
  • Проектна діяльність: Європейський Клуб може ініціювати та реалізувати різноманітні проекти у різних сферах, в яких буде задіяна також і місцева громада. Наприклад, це можуть бути семінари, тренінги, змагання, святкування Днів Європи та ін.;
  • Спілкування, обміни, візити: долучившись до роботи клубу, його учасники зможуть спілкуватись та організовувати обміни з молоддю із інших міст та країн; брати участь у всеукраїнських та міжнародних заходах з європейської освіти.