Зiрки
Зiрка

«…Наша місія — сприяння реформуванню України у відповідності до європейських стандартів, впровадження демократичних цінностей та розвитку громадянського суспільства в Україні…»

Зі Статуту
СМГО «Центр європейських ініціатив»

20.11.02 09:15

Про стратегічне партнерство України і країн Європейського Союзу (на прикладі Сумщини)

Рубрики: Новини євроінтеграції

 

Подальша глобалізація економіки, інтеграційні процеси, які відбуваються в Європі і в світі, злиття великих транснаціональних корпорацій у велетенські — об’єктивна реальність, характерна особливість сучасного світового соціально-економічного та політичного розвитку. На європейському континенті таким інтеграційним угрупуванням стає Європейський Союз (ЄС).

Заснований ще в 1957 році, сьогодні ЄС — один з наймогутніших економічних регіон світу. В нього входять 15 країн: Франція, Німеччина, Нідерланди, Італія, Бельгія, Люксембург, Великобританія, Данія, Ірландія Греція, Іспанія, Португалія, Австрія, Фінляндія, Швеція. На загальній території, яка складає 3,2 млн. м2, проживає близько 400 млн. осіб. Частина ЄС у світовому товарному експорті складає більше 40%.

Уже через 10 років Євросоюз зможе об’єднати близько 25 держав. На черзі ще з 1995 року стоять Болгарія, Кіпр, Чехія, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Естонія, Латвія, Албанія, Ісландія, Туреччина. Розширення Євросоюзу, особливо очікуваний вступ до нього Польщі та Угорщини, призведе до того, що Україна буде мати спільний з ЄС кордон, який створить нову геополітичну ситуацію. Це відкриє нові можливості для поглиблення європейської інтеграції України.

Чим же приваблює членство в ЄС?

Євросоюз — це уже сьогодні 15 країн, незважаючи на існуючі проблеми, будують загальний європейський будинок на зразок конфедеративної держави. Основні переваги подібного об’єднання — загальний ринок, членство в зоні вільної торгівлі, вільне пересування товарів, праці та капіталів, усунення митних перешкод, взаємний захист інвестицій, режим найбільшого сприяння в торгівлі, безвізовий проїзд по території країн в межах ЄС, вільне працевлаштування, гарантії на адекватну оплату праці і т.п. В разі вступу до Євросоюзу країна може розраховувати на великі інвестиції.

Але є і негативи. Західна Європа за останні роки переживає скорочення темпів економічного зростання. Важлива проблема -безробіття, яке складає близько 11 % працездатного населення ЄС. Багато країн, особливо такі малі, як Бельгія, Люксембург, Нідерланди мають острах розчинитися в Союзі та втратити свої національні особливості, тому вживають за ходів щодо захисту рідних мов. Загальна валюта також призводить до протиріччя. Так, Великобританія, Данія та Швеція вирішили поки що утриматися від переходу на євро, зайнявши позицію спостерігачів.

Та все ж, незважаючи на «але», яке є в кожному об’єднанні, прагнути до Євросоюзу Україні потрібно.

5 жовтня 1992 року Рада ЄС видала Комісії директиву щодо обговорення угод про партнерство та співробітництво з країнами колишнього СРСР. Після пробних переговорів з Росією, Україною Білоруссю та Казахстаном наприкінці 1992 року розпочалися офіційні переговори між ЄС та Російською Федерацією і Україною. Протягом 1993 року було проведено три раунди переговорів з Україною на основі директив про переговори. 23 березня 1993 року обидві сторони завершили переговори та підписали Угоду про партнерство та співробітництво (УПС) між Україною та ЄС 14 червня 1994 року в Люксембурзі.

УПС з Україною набула чинності тільки 1 березня 1998 року після ратифікації всіма Сторона-ми, включаючи 15 країн-членів ЄС.

УПС заклала основи для політичного та економічного діалогу між ЄС та Україною. Угода містить взаємні зобов’язання, які мають неодмінну юридичну силу і повинні забезпечити динамічний розвиток двосторонньої торгівлі та інвестицій. Вона закладає основу для широкого економічного, фінансового, соціального та культурного співробітництва. Або, якщо сказати коротше, Угода залучає Україну до правового поля ЄС у торгівлі.

Загальна Стратегія ЄС щодо України прийнята Європейською Радою в Хельсінкі 10 грудня 1999.

Із трьох головних центрів сучасного світу основним партнером для України може стати Європа та її серцевина — ЄС. Так, найбільші обсяги зовнішньої нашої торгівлі в регіоні приходяться на Німеччину (40%), Італію (13,9%), Францію (6,7%), Австрію (5,5%). Частка зовнішньоторговельного обороту України з країнами ЄС складає 18%.

Але торговельні відносини з Євросоюзом складаються не на користь України. Через об’єктивні причини ми ще не готові до рівноправного паритетного співробітництва та партнерства. Не потрібні ілюзії до швидкого і безконфліктного проникнення українських товарів на ринки розвинених країн Заходу. Переважна більшість українських компаній ні за виробничими потужностями, ні за якістю продукції не можуть змагатися з європейськими конкурентами. До того ж, структура експортних пропозицій досить вузька.

І хоча відносини України з ЄС в останні роки помітно активізувались, наша держава поки що не розглядається як кандидат до вступу в ЄС. До речі, справа ця непроста і коштує надзвичайно багато з обох сторін. Західні економісти підрахували, що для прийняття в ЄС нових членів необхідно додатково 150 млн. дол. США. До того ж, правова база держави повинна відповідати юридичним актам Західної Європи, Австрії, Фінляндії, Швеції — багатим розвиненим державам з високим рівнем захищеності населення потрібно було 2–3 роки, напружених переговорів. Наші взаємовідносини на даному етапі зводяться до надання Україні фінансової допомоги, експорту вигідних для ЄС товарів, сприяння вступу до СОТ.

Співробітництво з об’єднаною Європою потребує приведення українського законодавства у відповідність до законів ЄС. У першу чергу це стосується митного законодавства, законодавства про підприємництво, банківську справу, податки, умови праці. Країна повинна виділити кошти на охорону навколишнього середовища, соціальну безпеку та соціальний захист.

Таким чином, підписавши Угоду про партнерство та співробітництво, перший крок на шляху до єдиної Європи Україна вже зробила. Але розраховувати на те, що ЄС в найближчі роки прийме Україну в свої обійми, дуже проблематично. Належить пройти великий і важкий шлях. Для вступу до ЄС необхідне не просто політичне рішення, необхідна ціла перебудова: правова, економічна, культурна, навіть в окремому розумінні, цивілізаційна.

Зважаючи на вищезазначене, досвід роботи Уряду та місцевих органів виконавчої влади, Кабінетом Міністрів України була розроблена Програма інтеграції України до Європейського Союзу (надалі Програма), яка затверджена Указом Президента України 14 вересня 2000 року № 1072/2000 і повинна стати головним інструментом загальної стратегії на шляху наближення України до ЄС за всім спектром співробітництва -політичним, соціальним, фінансовим, економічним, торговельним, науковим, освітнім, культурним, тощо. Цим Указом також доручено Кабінету Міністрів України щороку, починаючи з 2001 року, розробляти і затверджувати план дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми, складовою частиною якої має бути план роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, а також передбачити в державному бюджеті України витрати на фінансування заходів для його виконання.

Враховуючи досвід інтеграції деяких європейських держав, Україна повинна опрацьовувати синхронізовану позицію з Росією щодо політики європейської інтеграції, яка дозволить зберегти національний суверенітет.

Не менш вірне дане положення і в економічних аспектах євро-інтеграції, які мають ключове значення для процесу в цілому. Економічні позиції України в країнах Євросоюзу та ЄС в цілому визначаються її статусом транзитної держави в процесі транспортування на Захід енергоносіїв. Але транзитним статусом слід не спекулювати, а будувати на його основі тривалу стратегію економічних відносин з Росією та ЄС, зробити його головним елементом економічної та опосередковано-політичної євроінтеграції.

Сумська область має зовнішньоекономічні зв’язки з усіма країнами- членами ЄС, окрім Люксембургу. У 2001 році зовнішньоторговельний оборот з цими країнами склав 57,9 млн. дол. США, що становить 13,9% від загального обсягу зовнішньої торгівлі (для порівняння: в цілому по Україні за 2000 рік-18,4%). При цьому експорт склав 24,5 млн. дол. США і зріс у 2,1 рази, імпорт — 33,4 млн. дол. США і зріс у 1,9 рази, тобто сальдо зовнішньої торгівлі з країнами ЄС від’ємне і складає 8,9 млн. дол. США, що потребує відповідної роботи області над покращенням якості продукції для збільшення обсягів експорту у ці розвинені європейські країни.

Провідними зовнішньоторговельними партнерами Сумської області у торгівлі з країнами ЄС є: Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Австрія, Італія, Іспанія, Франція.

Щодо виконання Програми інтеграції в області створено робочу групу, яка займається впровадженням цієї стратегічної мети нашої держави в Сумському регіоні.

Слід подякувати за проведену роботу Сумський державний центр стандартизації та метрології, який забезпечує поступове наближення до стандартів ЄС. Колективом центру проводиться робота по застосуванню одиниць виміру фізичних величин згідно вимог Директиви ЄС 80/181/ЕЕС, по сертифікації насіння. Він здійснює інформаційне забезпечення в межах комплектації всіх робіт, надає консультації замовникам з питань актуалізації та чіткості нормативного законодавства. Управління сільського господарства і продовольства займається розробкою спільної про-грами удосконалення бурої худоби з інститутом землі Баден-Вюртемберг та формуванням банку даних генетичних ресурсів рослин і тварин держав — членів ЄС з метою розширення селекційних процесів. Державне управління екоресурсів Сумської області створює умови для підвищення активності громадськості у вирішенні екологічних питань, координує проведення масових екологічних акцій, видає бюлетень «Екологічне перехрестя». Державна податкова адміністрація в Сумській області постійно надає пропозиції про зміни податкового законодавства до ДПА України .

Активно працюють також освітяни, які беруть участь у міжнародних конференціях, укладають угоди про співробітництво у галузі освіти з університетами Німеччини, Польщі, Росії, ведуть підготовку щодо вступу у 2002 році до Міжнародної асоціації слов’янських вузів, а також УМВС України в Сумській області, управління у справах преси та інформації, управління промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку, управління культури облдержадміністрації. УМВС України в Сумській області, зважаючи на прикордонний статус області, спільно з Російською Федерацією проводить роботу щодо розкриття злочинів, запобігання тероризму, незаконному обігу зброї та наркотиків. Спільно з представниками неурядових організацій з міграції, національним університетом внутрішніх справ, а також НЦБ Інтерпол взяло участь у проведенні семінару-наради та розробці програми з попередження вивезення людей за кордон. З метою виявлення та перекриття міжнародних каналів транзиту наркотичних засобів на території області проводились спеціальні спільні міжнародні операції «Канал» і «Пурпур». Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації сприяє впровадженню енергозберігаючих технологій, реструктуризації та диверсифікації підприємств області. За сприяння управління у справах преси та інформації облдержадміністрації широко висвітлюється в засобах масової інформації питання інтеграції України до ЄС. Голові Держкомінформу України направлено звіт про заходи щодо інформування громадськості з цього важливого питання.

Центром підвищення кваліфікації державних службовців налагоджена робота з підготовки фахівців — керівників державних підприємств, установ та організацій з питань євроінтеграційної політики нашої держави та впровадження програми інтеграції України до ЄС в Сумській області.

На 2002 рік опрацьовано з членами робочої групи і надіслано до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. План дій щодо реалізації пріоритетних напрямків Програми інтеграції України до Європейського Союзу у 2002 році, в якому область продовжить втілення цієї важливої роботи. В 2002 році буде проведено нові освітні заходи, які передбачають укладення договорів про співробітництво з країнами-членами ЄС, направлення випускників інженерних спеціальностей до аспірантури Карлов — університету в м. Прага та участі у спільних проектах програм «Темпус», «Тасис», «Інтас». Також буде переглянуто існуючу систему реєстрації іноземців в Україні та внесено відповідні пропозиції щодо її вдосконалення до чинного законодавства. Територіальне відділення Антимонопольного комітету України почне впровадження основ державної конкурентної полі-тики з метою адаптації її до конкурентної політики держав-членів ЄС. Велику наукову роботу з формування банків генетичних ресурсів та розширення діапазону селекційних процесів буде проводити Сумський національний аграрний університет. Українська Академія банківської справи стала головним науковим центром по розробці програми прикордонного співробітництва України з Російською Федерацією. На базі Академії з цього питання в 2001 році проведено виїзне засідання відділення економіки Національної Академії Наук України «Прикордонне економічне співробітництво та його роль в інтеграційних процесах між Україною та Росією».

Особливо слід зупинитися на значній роботі, яку продовжить у цьому році Сумське обласне відділення Пенсійного фонду України по втіленню пенсійної реформи. Цікаві проекти впровадять правоохоронні органи щодо боротьби з організованими злочинними угрупуваннями, які займаються «відмиванням» коштів, організацією нелегальної міграції і торгівлею людьми.

Підводячи підсумок вищезазначеному, слід наголосити, що основною метою Стратегії інтеграції України є набуття асоційованого членства в ЄС. При цьому передумовою порушення з боку України питання про набуття статусу асоційованого члена ЄС є суттєвий прогресу виконанні Угоди про партнерство та співробітництво.

З метою прискорення цього процесу, а також для забезпечення реалізації основних положень послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2000 році», центральними органами виконавчої влади розроблено і Урядовим комітетом економічного розвитку 24 липня 2001 р. схвалено Програму дій, спрямованих на отримання Україною статусу асоційованого члена ЄС. Програмою дій розставлено акценти на найбільш актуальних пріоритетах Стратегії та Програми інтеграції України до ЄС, виконання яких забезпечить суттєве наближення України до ЄС, а в середньостроковій перспективі - і обґрунтованість заявки України на зміну статусу відносин з ЄС. До числа таких пріоритетів належать:

  • повномасштабна реалізація Угоди про партнерство та співробітництво (до кінця 2007р.);
  • адаптація законодавства України до законодавства ЄС;
  • створення зони вільної торгівлі (не пізніше 2004 р.);
  • поступове впровадження встановлених ЄС критеріїв вступу до Європейського Валютного Союзу;
  • встановлення дієвого кордону України з Російською Федерацією, Республікою Білорусь та Молдовою (до 2004 р.);
  • прийняття у 2002 році Спільного плану боротьби з організованою злочинністю;
  • опрацювання (до 2003 р.) механізмів залучення України до військових та цивільних операцій з ЄС по підтриманню безпеки та миру в регіоні, всебічна інтеграція України до СЗБП (спільна політика з питань безпеки) та СЄПБО (співробітництво Європи по боротьбі з організованою злочинністю).

Володимир Бойко,

начальник Головного управління економіки облдержадміністрації,

кандидат економічних наук

«Площа Незалежності, 2», №6 (22), 20.11.2002