Зiрки
Зiрка

«…Наша місія — сприяння реформуванню України у відповідності до європейських стандартів, впровадження демократичних цінностей та розвитку громадянського суспільства в Україні…»

Зі Статуту
СМГО «Центр європейських ініціатив»

Центр європейських ініціатив

«Центр європейських ініціатив» — це громадська неприбуткова організація, створена на засадах добровільності, гуманності, гласності, спільності інтересів, самоврядування і рівності прав її членів для спільної реалізації громадянами своїх законних інтересів, прав та свобод.

Мета: сприяння реформуванню України у відповідності до європейських стандартів, впровадженню демократичних цінностей та розвитку громадянського суспільства в Україні шляхом провадження освітньої та інформаційно-просвітницької діяльності.

Завдання:

  • Провадження освітніх заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції для громадян України;
  • Провадження освітніх заходів для молоді, направлених на виховання у неї лідерських якостей, толерантності, поваги до прав людини та усвідомлення демократичних цінностей;
  • Провадження інформаційно-просвітницької діяльності з питань європейської та євроатлантичної інтеграції для громадян України;
  • Надання безкоштовного доступу населення до інформаційних ресурсів щодо європейських та євроатлантичних інтеграційних процесів, що відбуваються в Україні та світі;
  • Провадження програм обмінів для молоді України з молоддю інших країн з метою руйнування стереотипів та налагодження міжкультурного діалогу та співпраці;
  • Провадження програм міжнародних обмінів для представників різних професійних груп (освітян, журналістів, посадовців, бізнесменів тощо) із їх закордонними колегами з метою обміну досвідом та налагодження співпраці;
  • Провадження програм, направлених на розвиток молодіжних європейських клубів, місцевої та загальноукраїнської мереж європейських клубів.