Зiрки
Зiрка

«…Наша місія — сприяння реформуванню України у відповідності до європейських стандартів, впровадження демократичних цінностей та розвитку громадянського суспільства в Україні…»

Зі Статуту
СМГО «Центр європейських ініціатив»

Публікації ГО «Центр європейських ініціатив»

 

Публікація Training Course “Intercultural Facilitation for Preventing Discrimination”: Project Materials видана у рамках проекту “Intercultural Facilitation for Preventing Discrimination”, що був реалізований за підтримки Європейського молодіжного фонду Ради Європи у 2011 році. До публікації увійшли матеріали проекту, окремі тренінгові сесії методичні поради та рекомендації, відгуки учасників проекту. Теми, що включає публікація: поняття культури та цінностей у міжкультурній комунікації, поняття конфлікту, причини виникнення міжкультурних конфліктів та шляхи їх вирішення , поняття фасилітації, роль фасилітатора, методи міжкультурної фасилітації.

Мова: англійська.

Дата випуску: 2011 р.

Дайджест «Європейські стандарти в політиці, економіці, освіті, культурі» підготовлений в рамках проекту «Центр європейської інформації» за підтримки МФ «Відродження». До дайджесту увійшла інформація щодо ЄС та його основних цілей, основні етапи розвитку ЄС, європейські права та свободи, соціальна політика ЄС, політика у галузі енерго- та природозбереження, молодіжна політика, освітня політика, політика у галузі культури, європейські стандарти охорони здоров’я.

Мова: українська.

Дата випуску: 2010 р.

Публікація "Conflict resolution through Building Intercultural Dialogue" видана у рамках проекту «Вирішення конфліктів шляхом побудови міжкультурного діалогу», що був реалізований за підтримки European Youth Foundation (Європейського молодіжного фонду) у 2010 році. До публікації увійшли матеріали тренінгу, окремі тренінгові сесії, методичні поради та рекомендації, коментарі учасників.

Мова: англійська.

Дата випуску: 2010 р.

Публікація «Стандарти роботи з молоддю у сфері інформування про європейську інтеграцію» випущена у рамках однойменного проекту, що реалізувався за підтримки МФ «Відродження» у 2010 р. До публікації увійшли рекомендації та методичні поради щодо роботи з молоддю з питань європейської інтеграції, історії успіху учасників проекту та матеріали проекту.

Мова: українська.

Дата випуску: 2010 р.

Публікація "Prevention of Gender-Based Violence through Youth Work" випущена у рамках міжнародного проекту «Запобігання гендерного насилля шляхом молодіжної роботи». Проект реалізувався за фінансової підтримки European Youth Foundation (Європейська молодіжна фундація) Ради Європи у 2009 р. До публікації увійшли матеріалу тренінгу з подолання гендерного насилля, презентації та результати тренінгу.

Мова: англійська.

Дата випуску: 2010 р.

Публікація «Матеріали проекту «Запобігання ксенофобії та виховання толерантності серед молоді» розроблена у рамках однойменного проекту, що був здійснений за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні у 2009-2010 рр. До публікації включені матеріали тренінгу для тренерів  з толерантності та запобігання ксенофобії, вправи та рекомендації, приклади проектів та історії успіху учасників проекту.

Мова: українська, англійська.

Дата випуску: 2009 р.

Публікація «Матеріали проекту «Школа лідерів Європейської демократії» розроблена у рамках однойменного проекту, що реалізовувався за підтримки Посольства Литовської республіки в Україні у 2009 р. До публікації включені матеріали тренінгу з лідерства, вправи, поради, презентації, результати проекту та збірка кращих есе учасників проекту «Я – лідер у демократичній державі».

Мова: українська.

Дата випуску: 2009 р.

Публікація «ЕкоСуми – міська екологічно-освітня програма» випущена у рамках проекту «ЕкоСуми», що реалізовувався за фінансування SPA гранту Корпусу миру США у 2009 р. До публікації включені матеріали проекту, матеріали тренінгу з проектного дизайну та менеджменту, плани-конспекти уроків з екології, проекти учасників та історії успіху.

Мова: українська, англійська.

Дата випуску: 2009 р.

Публікація «Ставлення жителів Сумської області до європейської та євроатлантичної інтеграції України: результати соціологічного опитування» була видана у рамках проекту «Центр європейської інформації» за підтримки МФ «Відродження». До публікації  увійшли результати опитування жителів Сумської області стосовно євроінтераціного та євроатлантичного курсу України, що було проведено в січні 2009 року.

Мова: українська.

Дата випуску: 2009 р.